เข้าสู่ระบบ
แนะนำผู้เขียน

สพป.นม.3 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรและเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมรดน้ำ ขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อย่างครึกครื้น  ณ อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

รดน้ำ ขอพร พ่อครูแม่ครูอาวุโส อำเภอครบุรี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  สมาคมครู ผู้บริหาร อำเภอครบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพร พ่อครูแม่ครูอาวุโส อำเภอครบุรี  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนครบุรีวิทยา  โดยมีนายสุเทพ พวงเกาะ  รอง ผอ.สพป.นม.3  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรในพิธีดังกล่าว...
อ่านต่อ>

อบรมเชิงปฎิบัติการการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมข้อมูลการคัด กรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(โปรแกรม Scan Tool ๓) ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการใช้โปรแกรมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โปรแกรม Scan Tool ๓)ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปเป็นแนวทางใน การพัฒนา ป้องกัน แก้ไข...
อ่านต่อ>

อบรมวิทยากรแกนนำ การใช้ Program Scan Tool 3

เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชลีมาเขต 3 จัดการอบรมวิทยากรแกนนำ การใช้โปรแกรมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Program Scan Tool 3) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา...
อ่านต่อ>

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพื่มความเข็มแข็งใน การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบวิชาเอกด้านการปฐมวัย

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพื่มความเข็มแข็งใน การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบวิชาเอกด้านการปฐมวัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมไตรพัฒน์ โรงเรียนบ้าเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย นครราชสีม...
อ่านต่อ>

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 1 เม.ย.57 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...
อ่านต่อ>

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อำเภอปักธงชัย...
อ่านต่อ>

โรงเรียนดีศรีตำบลโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ได้เดินทางเพื่อไปประเมินโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม บริหารโดย ผอ.วัฒนะ เหาะสูง การปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ทำให้โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลแบบไม่มีเงื่อนไข ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
อ่านต่อ>

โรงเรียนรักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) โรงเรียนดีศรีตำบล

วันที่ 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนรักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) อำเภอปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 โดย ผอ.ภาคภูมิ ปานทิพย์คณะครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ซึ่งมีดร.กาญจนา เปรมภิรักษา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และมีการร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนจึงผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลอย่างไม่มีเงื่อนไข
อ่านต่อ>

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล

วันที่ 12 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ อ.วังน้ำเขียว ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล ของลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือ  การใช้ชีวิตกับการอยู่ค่ายพักแรมที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการทำอาหาร การตั้งค่าย การใช้เชื่อกเพื่อทำเป้นเงือนต่างๆ  และกิจกรรมผจญภัยและเดินทงไกล
อ่านต่อ>

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง สพป.นครราชสีมา จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี่การศึกษา ๒๕๕๖ : ล่องใต้-วัดพระทอง (วัดพระผุด) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต : ภูเก็ตแฟนตาซี ตั้งอยู่ที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต :ทริปล่องใต้-หมู่เกาะปันหยี พังงา ภาพข่าว โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
อ่านต่อ>